News release

23
Jul

Đổi mới công nghệ cho công nghiệp hỗ trợ ngành lương thực thực phẩm

Author: admin

Đổi mới công nghệ cho công nghiệp hỗ trợ ngành lương thực thực phẩm
Thứ Sáu, 17/07/2015 21:01 GMT+7

(HQ Online)- Tại buổi hội thảo góp ý đề án “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành lương thực thực phẩm TP.HCM giai đoạn 2015-2020” được Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 17-7, các ý kiến đã chỉ ra rằng, công nghệ yếu kém là một trong những rào cản lớn đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành lương thực thực phẩm TP.HCM.
[lương thực]
Đóng gói thực phẩm tại Công ty Việt Hương. Nguồn:Internet

Theo đề án, sự liên kết giữa các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn yếu kém. Đồng thời, các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm chưa tạo ra thị trường cho ngành công nghiệp hỗ trợ và chưa có năng lực sản xuất các sản phẩm trung gian như các chất lương liệu, bột trứng, kem, sữa, chất ổn định màu, phụ gia…

Hiện tại, hầu hết dây chuyền chế biến, trang thiết bị đều được nhập khẩu nguyên cụm vì năng lực sản xuất trong nước của các ngành cơ khí chế tạo máy, cơ điện, điện lạnh, điện tự động, điện tử còn yếu kém, chỉ có khả năng chế tạo những sản phẩm đơn giản, đơn lẻ để thay thế, chưa chế tạo được cả cụm thiết bị dây chuyền.

Đối với bao bì, các doanh nghiệp TP.HCM cũng chỉ mới cơ bản cung cấp được các sản phẩm vật liệu, bao bì đơn giản, công nghệ thấp.

Theo Tiến sĩ Trần Tiến Khai, nhóm tư vấn chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành lương thực thực phẩm, Đại học Kinh tế TP.HCM, thiếu vốn đổi mới công nghệ để tăng chất lượng sản phẩm, đạt trình độ công nghệ cao hơn và không tiếp cận được thị trường nội địa là những hạn chế cơ bản của các doanh nghiệp các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm.

Do đó, nhóm tư vấn đề xuất cần tập trung nguồn lực cho hỗ trợ vốn đổi mới công nghệ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ quan trọng như cơ khí chế tạo máy, điện – điện tử, cơ điện tử, cơ điện lạnh, hóa nhựa – cao su nhằm nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm hỗ trợ cho chế biến tinh lương thực phẩm.

Cùng với đó, thành phố cần ưu tiên cho đổi mới công nghệ cho hệ thống máy cái của ngành cơ khí chế tạo máy, kế tiếp là đổi mới công nghệ sản xuất thiết bị đơn lẻ, tiến tới đổi mới công nghệ sản xuất cụm thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ cho chế biến tinh lương thực thực phẩm.

Đồng thời, ngành ngành bao bì và các khâu chế biến thực phẩm trung gian cũng cần được nâng cấp nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lương thực thực phẩm.

Customer